Naturpleje handler om at skabe de bedste vilkår for biologisk mangfoldighed og naturmæssig værdi, med minimal eller helt uden anvendelse af gødskning, tilskudsfodring, omlægning og sprøjtning.

Hos TreeCareFyn tilbyder vi at udføre naturplejen for dig, hvad enten det er pleje af områder som heder, overdrev, moser eller enge og skove. Naturpleje er også en af vores helt store passioner, og vi sætter en ære i at være med til at passe på den danske natur, i det store og det små.  

Vi har den nødvendige viden om mange forskellige naturtyper og gældende regler for naturarealer, herunder fredede områder.  Vi har erfaring med forskellige plejemetoder, der er egnede til at skabe eller genskabe biodiversitet og variation, samt til at pleje våde engområder, græsningsarealer, skovarealer m.m. 

Du er velkommen til at ringe hvis du har spørgsmål, vi hjælper dig med af få afklaret eventuelle usikkerheder.  

Vi løser allerede flere opgaver som hører under § 3, og vi kan hjælpe med græsnings-aftaler, pleje af stisystemer og hegnssætning, maskinel nedslåning, pleje af vådområder m.v.  Vi har maskiner, redskaber, og kompetencer til at vedligeholde grønne og naturlige arealer fra vand, land og trætoppen.


Vi kan hjælpe med: 

  • At skabe biodiversitet 
  • Genetablering af vandhuller m.m. 
  • Bevare eller genskabe naturtype og fredninger
  • At skabe ordnede naturlige forhold ved at holde buske og træer nede og tynde ud for at skabe bedre vækstbetingelse
  • Hegnssætning og naturstier 
  • Kvægovergange
  • Afgræsning  
  • Vi kan hjælpe med at bevare og forbedre naturens biologiske værdi. Ved beplantning eller fældning
  • Div. rekreative konstruktioner (genbrug dit træ) 

Skal vi genbruge dit træ

Et fældet træ kan skabe meget glæde for store og små. En stamme kan få nyt liv som bænk på dit særlige sted, den kan blive del af en naturlegeplads eller et bevægelseslandskab, en lille bro, hvor du kan sidde med fødderne i vand, eller der hvor krogen til din hængekøje skal sættes i. Mulighederne er uendelige og vi vil gerne hjælpe dig med at gøre din ide til virkelighed og skabe din naturdrøm, af dit fældede træ. 

-    Ring til 28 18 44 81 hvis du har brug for hjælp til dit natur- og frilufts-projekt.


Naturpleje udført af professionelle i Odense, Nyborg og på resten af Fyn

Hos TreeCareFyn kan vi være behjælpelige med alt inden for naturpleje. Vi løser opgaver på Fyn og i trekantsområdet. Vi har erfaringen og lysten til at hjælpe dig og give naturens planter og dyrearter de bedste betingelser.

Vi har maskinerne til vedligeholdelsen og plejen, hvis du har opgaven.   

Kontakt os for at få et tilbud på naturpleje

Står du og har brug for hjælp til at opretholde naturplejen på dine områder? det kan være alt fra at fælde træer til oprettelse af stisystemer m.m. Så kontakt TreeCareFyn og få et uforpligtende tilbud ved at ringe på 28 18 44 81 også får vi en snak om dine muligheder.